UNITRA Community Radio - 23 Aug: 337-2019

Unitra Community Radio 337 2019

Complainant: Mr. Lusindiso Tantsi and with him Mr. Xolisa Sikhathele and Ms. Bongiswa Mbuthuma
Respondent: Mr. Luvuyo Toni (Secretary), Ms. Nokwanda Hlakweni (Deputy Chairperson) and Mr. Andile Nkathane (Chairperson)Download (1002.72 KB)